ריפוי בעיסוק

ריפוי בעיסוק הוא מקצוע טיפולי המתמקד בתחומי התפקוד של האדם. מטרתו לשפר ולחזק תחומים אלו.

בעקבות פגיעה או מחלה עלול האדם לאבד מיכולתו לתפקד באותו אופן כפי שתפקד בעבר. הריפוי בעיסוק שם דגש מיוחד על הטיפול בליקויים הקוגניטיביים מאחר והם משפיעים על כל תחומי התפקוד.

ישנה חשיבות רבה למסגרת המשפחתית לשיקומו של אדם וליכולתו להתקדם אל עבר תפקוד עצמאי.

מטרות הטיפול בריפוי בעיסוק
  • לקיחת חלק פעיל בעיסוקים ובפעילויות בעלי משמעות ומטרה עבור המטופל
  • השגת עצמאות מרבית בתפקודי היום יום הבסיסיים (BADL) כגון אכילה, לבוש, כניסה לשירותים, רחצה והאינסטרומנטליים (IADL)- ניהול כספים, הכנת ארוחה, קניות ועוד
  • חיזוק מיומנויות קוגניטיביות: חיזוק ושיפור יכולות החשיבה, הזיכרון, השיפוט, הקשב והריכוז
  • חיזוק כוח בגפיים עליונות
  • שיפור מיומנויות סנסוריות
  • התאמת אביזרי עזר וטכנולוגיה מסיעת לעצמאות מירבית בתפקוד
  • הדרכת המשפחה והמטפל

המרפאים בעיסוק ב"שבילים" הינם בעלי הכשרה וניסיון באבחון, טיפול והדרכה בתחום השיקום הנוירולוגי.